Waar bent u naar op zoek?

Curriculum Vitae ‘Prof. Dr. W.H.TH. (Wim) Moehn’

Persoonlijke gegevens

Naam: Moehn

Voornamen: Wilhelmus Hendricus Theodorus

Roepnaam: Wim

Geboortedatum: 06-02-1965

Geboorteplaats: Ouderkerk aan den IJssel

Burgerlijke staat: gehuwd sinds 1992 met Henny Stelwagen; vader van drie zonen: Hugo, Laurens en Maurits.

Werk

2016 – heden   bijzonder hoogleraar geschiedenis van het gereformeerd protestantisme vanwege de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland aan de Protestantse Theologische Universiteit, vestiging Amsterdam (0,4 fte).

2010 – heden   predikant van de Hervormde Wijkgemeente Centrum van de Protestantse gemeente Hilversum. Tot 31-12-2015 1,0 fte; met ingang van 1-1-2016 0,6 fte.

2011 winter     colleges Geschiedenis Gereformeerd Protestantisme verzorgd in Leiden i.v.m. sabbatical prof. dr. G. van den Brink. Thema: ‘Van Sabbat naar zondag’.

2004 – 2010     predikant van de Hervormde gemeente te Oldebroek.

1995 – 2004     predikant van de Hervormde Gemeente te Aalburg.

1990 – 1995     parttime predikant (4/12) van de Her­vormde Gemeente te Reeuwijk.

Nevenwerkzaamheden

2019 – heden   freelancemedewerker Reformatorisch Dagblad, rubriek ‘Weerwoord’.

2018 – heden   voorzitter Stichting Refo500.

2016 – heden   Redactielid van Theologia Reformata.

2016 – heden   mentor van de studentenvereniging Voetius.

2008 – heden   bestuurslid van de Willem de Zwijgerstichting; vanaf januari 2011 secretaris en algemeen adjunct

2014 – 2015    lid van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond.

2008 – 2010     scriba van de Classis Hattem.

2001 – 2009     betrokken bij het project ‘Johannes Calvijn, Institutie 1559, Nieuwe Nederlandse Vertaling’ (Houten: Den Hertog, 2009). Taak: collationeren van de vertaling in concept en Opera Selecta III-V.

1998 – 2009     lid van de Commissie Theologische Doordenking van de Hervormd Gereformeerde Jeugdbond (HGJB).

1996 – 2004     docent kerkgeschiedenis van de Cursus Theologische Vorming Gemeenteleden, uitgaande van de Classis Heusden.

Opleiding

30-3-2018        Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) aan de Vrije Universiteit te Amsterdam

19-9-1996        gepromoveerd op God roept ons tot Zijn dienst. Een homiletisch onderzoek naar de verhouding tussen God en hoorder in Calvijns preken over Handelingen 4:1 – 6:7 (Engelse vertaling: 2001). Promotor: prof. dr. M.J.G. van der Velden.

1990 – 1995     parttime (0,8 fte) assistent in opleiding in dienst van de Nederlandse Hervormde Kerk.

1988 – 1990     kerkelijke opleiding van de Nederlandse Hervormde Kerk.

1983 – 1988     studie theologie aan de Universiteit Utrecht.

Op 24 maart 1988 legde hij het doctoraal examen af (hoofdvak Geschiedenis Gereformeerd Protestantisme; bijvakken Oude en Nieuwe Testament). De doctoraalscriptie was gewijd aan de predestinatieleer van Hieronymus Zanchius. Begeleider was prof. dr. C. Graafland. In 1992 werd deze scriptie beloond met een prijs vanuit het Fonds Geschiedenis Gereformeerd Protestantisme.

1977 – 1983     gymnasium-alpha, Christelijk Lyceum-Havo te Gouda.

Laatste update: september 2020