Waar bent u naar op zoek?

Boekbesprekingen

W. Verboom
Door: W. Verboom
15-10-2020

Ds. C. Bos, ds. J.A.H. Jongkind, ds. J. Willemsen en anderen Woord en ervaring. Herdenking na 75 jaar Kracht naar Kruis. Uitg. Kracht naar Kruis; 80 blz.

Ter gelegenheid van haar 75-jarig bestaan gaf de stichting ‘Kracht naar Kruis’ een publicatie uit onder de titel Woord en ervaring. Deze stichting wil zieken, eenzamen, gehandicapten en ouderen bemoedigen vanuit Gods Woord. Tien keer per jaar verschijnt er een blad om deze doelstelling vorm en inhoud te geven. Deze publicatie is een herdenkingsboek.

De titel is gekozen om aan te geven hoe christenen vanuit het Woord van God mogen omgaan met de ervaring van het lijden.

Negen auteurs, onder wie enkele bestuursleden, belichten het thema. Na een Woord vooraf door ds. C. Bos, voorzitter van de stichting, zijn twee artikelen gewijd aan de geschiedenis van de stichting (door ds. C. Bos en M.C. Paul).

Speciale aandacht wordt besteed aan D. Bonhoeffer.

Dan volgen twee meditaties. Ds. J.A.H. Jongkind mediteert over Johannes 5:7 (ik heb geen mens) en rev. W. de Jong (uit Canada) over Jesaja 61 (vrede brengen aan de deur van het hart).

In een volgend deel komen pastorale thema’s aan de orde. Ds. C. Harinck schrijft over de verhouding Woord en ervaring bij Calvijn. In zijn prediking wordt de geloofservaring door het Woord bepaald. Het is een notie die van belang is in de ervaring van lijden. Ds. J. Van Amstel gaat hierna in op het kruisdragen in de navolging van Christus, vanuit 1 Petrus 2. Mooi is het voorbeeld dat zijn schoonmoeder hierin gaf.

Mevrouw M.A. Tanis laat zien hoe ouderen, ondanks allerlei beperkingen, toch veel kunnen betekenen voor hun medemens.

Dan volgen artikelen die ik erg waardevol vind. Ds. C. Bos gaat in op lijden en hoop bij mensen die aan dementie lijden en ds. J. Willemsen schrijft over stervensbegeleiding. Men merkt dat zij schrijven vanuit jarenlange pastorale ervaring. Het laatste artikel is van de hand van ds. J.P. Boiten. In zijn bijdrage over ‘Het lijden overwonnen’ zegt hij bemoedigende dingen over het uitzicht dat men in het lijden, door het geloof in Christus ontvangt. Het boek besluit met informatie over de stichting.

Als belangstellende lezer kreeg ik in deze publicatie in kort bestek veel belangrijke dingen aangereikt. Zij zijn de moeite waard om nog eens breder uit te werken.

W. Verboom, Harderwijk

W. Verboom
W. Verboom